krew


krew
krew {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. krwi, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'czerwony płyn krążący w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych kręgowców, składający się z płynnego osocza i krwinek; dostarcza tkankom tlenu z płuc i odprowadza dwutlenek węgla, rozprowadza substancje odżywcze wchłonięte z przewodu{{/stl_7}}{{stl_7}} pokarmowego oraz hormony, doprowadza do narządów wydalniczych szkodliwe produkty przemiany materii, pełni również funkcje obronne': {{/stl_7}}{{stl_10}}Krew ludzka, zwierzęca, tętnicza, żylna. Białe, czerwone ciałka krwi. Płytki krwi. Krew krąży, pulsuje, leci z rany, krzepnie. Pobrać, oddawać krew. Tamować krew. Pluć krwią. Dawca krwi. Badanie krwi. Skrzep krwi. Wysokie, niskie ciśnienie{{/stl_10}}{{stl_10}} krwi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'czyjeś wrodzone, odziedziczone cechy charakteru; natura, temperament (najczęściej żywy, bujny, burzliwy) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odezwała się, objawiła się, odżyła w kimś krew przodków. Mój wnuk – moja krew. Jednakowa krew w nich płynie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pochodzenie, rasa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Być z kimś jednej krwi.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}bez rozlewu krwi; błękitna krew; {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}burzy [wzburzyło] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}krew (w żyłach); {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}burzy [wzburzyło] {{/stl_7}}{{stl_8}}{w kimś, czyjąś} {{/stl_8}}{{stl_7}}krew; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}burzy [wzburzyło] krew w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}żyłach; do ostatniej kropli krwi; gorąca krew; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}idzie [szło] jak krew z nosa; krwi {{/stl_7}}{{stl_8}}{dla kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}utoczyć; mieć {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}we krwi; mieć krew na rękach; mrozić [zmrozić] krew w żyłach; napsuć krwi {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; niech {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}(nagła) krew zaleje; pełnej krwi; plamić – splamić ręce {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjąś} {{/stl_8}}{{stl_7}}krwią; przelewać – przelać krew; psuć {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}krew; spływać – spłynąć krwią; upuścić {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}krwi; w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}żyłach płynie {{/stl_7}}{{stl_8}}{jakaś, czyjaś} {{/stl_8}}{{stl_7}}krew; wejść {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w krew; więzy [węzły] krwi; z krwi i kości; za cenę krwi; zalewa – zalała {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}(nagła, jasna) krew; zew krwi; zimna krew; z zimną krwią; żeby {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}(nagła) krew zalała {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}krew {{/stl_13}}{{stl_8}}{w kimś} {{/stl_8}}gra (zagrała) {{/stl_13}}{{stl_7}}'krew w kimś szybciej tętni, świadcząc o jego poruszeniu, wzburzeniu, podnieceniu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Krew w nim gra, gdy tylko wejdzie na boisko. Krew w niej zagrała na myśl o zniewadze. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • krew — 1. Bez kropli krwi «o człowieku, o twarzy: bardzo blady»: (...) leżał na wznak. Twarz miał bladą, bez kropli krwi, oczy przymknięte. H. Rudnicka, Uczniowie. 2. Błękitna krew «pochodzenie arystokratyczne»: Daniel jest sierotą, a w jego żyłach nie… …   Słownik frazeologiczny

  • krew — ż V, DCMs. krwi, W. krwi, blm 1. «płynna tkanka krążąca w układzie żył i tętnic kręgowców, składająca się z płynnego osocza i krwinek; dostarcza tkankom tlen z narządów oddechowych i zabiera dwutlenek węgla, rozprowadza substancje odżywcze i… …   Słownik języka polskiego

  • krew burzy się [i syn.] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{w kimś} {{/stl 8}}{{stl 7}} ktoś się denerwuje, oburza z jakiegoś powodu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Krew burzy się, kipi, gotuje się, wzburzyła się, zakipiała, zagotowała się w kimś. Krew wzburzyła się w nim na takie stawianie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krew burzy się [i syn.] w — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyichś} {{/stl 8}}żyłach {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co krew burzy się [i syn.] {{/stl 7}}{{stl 8}}{w kimś}. {{/stl 8}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krew nie woda — {{/stl 13}}{{stl 7}} żartobliwie, usprawiedliwiająco o czyjejś energii, żywotności, werwie itp., o przejawach czyjegoś bujnego, burzliwego temperamentu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie ma się co dziwić chłopakowi – krew nie woda. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krew uderzyła — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}do głowy {{/stl 13}}{{stl 7}} ktoś traci panowanie nad sobą, ulega silnemu wzruszeniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na tę obelgę krew uderzyła mu do głowy i zaczął się rwać do bójki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krew z mlekiem — {{/stl 13}}{{stl 7}} o zdrowej, delikatnej, lekko różowej cerze; także o człowieku mającym taką cerę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wspaniała dziewczyna, krew z mlekiem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krew ścina się – ścięła się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}w żyłach {{/stl 13}}{{stl 7}} ktoś zamarł, osłupiał itp. z przerażenia, bólu, na widok czegoś okropnego, przerażającego {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krew z krwi, kość z — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyjejś} {{/stl 8}}kości {{/stl 13}}{{stl 7}} o dużym podobieństwie, zwykle syna do ojca, nie tylko fizycznym, ale i pod względem cech charakteru {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krew kogoś zalewa — Odczuwać wściekłość lub irytację Eng. To be very angry or irritated …   Słownik Polskiego slangu